Çështjet Rregullative Dhe Qa

Çështjet Rregullative Dhe Qa

Ilma Farma ofron suport për Çështjet Rregullatore, duke mundësuar një kontraktim të plotë të funksionit RA. RA është lidhja thelbësore mes kompanisë dhe autoriteteve rregullatore duke mundësuar kështu, që produkti që do të zhvillohet ose distribuohet të përmbushë legjislacionin e kërkuar.

Çështje Rregullative

Kontakt

Na telefononi

067 204 7868

Email Kontakt

info@ilmafarm.com