… fueled by SPIRIT OF SERVICE and grounded in the UNBREAKABLE bonds of LOYALTY…

Distribucioni

Siguria e pacientit është thelbi i qasjes sonë të biznesit duke filluar nga marrëveshja e partnerit deri te shpërndarja e mallrave. Ne jemi të përkushtuar të përmbushim standardet më të larta të shpërndarjes dhe të ndjekim GDP-në për të garantuar sigurinë e mallrave në të gjithë zinxhirin e furnizimit.

Shitja dhe Marketingu

ILMA operon në treg me një skuadër të dedikuar marketingu në terren. Skuadra e marketingut viziton mjekë dhe ofrues të shërbimit mjekësor, në qendra shëndetësore, spitale, klinika private dhe qendra sekondare shëndeti. Skuadra e marketingut kontakton mjekë specialistë të rreth 20 specialiteteve t ndryshme.

Çështjet Rregullatore

Ilma Farma ofron suport për Çështjet Rregullatore, duke mundësuar një kontraktim të plotë të funksionit RA. RA është lidhja thelbësore mes kompanisë dhe autoriteteve rregullatore duke mundësuar kështu, që produkti që do të zhvillohet ose distribuohet të përmbushë legjislacionin e kërkuar.

Vizioni

Vizioni ynë është synimi që biznesi ynë të rritet dhe të shpërndahet në tregjet rajonale duke përdorur strategji për zgjerimin e biznesit. Investimi në infrastrukturë dhe burime njerëzore ka bërë të mundur për një zhvillim të biznesit në nivel rajonal.

Mission

Zhvillim i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm përmes një qasjeje të balancuar të rritjes dhe inovacionit duke zgjeruar portofolin tonë me produkte të dallueshme dhe të specializuara që përmbushin nevojat e tregut dhe të klientëve tanë, duke përmirësuar dhe shpëtuar jetën e pacientit.

Qëllimi

Ndërtimi i partneriteteve strategjike afatgjata të favorshme me klientët tanë. Lannçimi i produkteve të reja dhe inovative farmaceutike që përmirësojnë aksesin e pacientëve në qasje të reja terapeutike.

Partnerët Tanë

VIAN

Vianex

Shedir Pharma

PROFARMA

Vem Ilac

SJA PHARMA

Medicair

BIOFARM

Omisan Farmaceutici S.r.l.

Antibiotic

NewFaDem

AFLOFARM

BIONIKA

MEDIFOOD

PHARMA SUISSE LABORATORIES

Vem Ilac – Turqi

Medicair - Greqi

Vianex – Greqi

Antibiotic – Bullgari

Shedir Pharma – Itali

NewFaDem – Itali

Omisan Farmaceutici S.r.l. – Itali

Polisano – Rumani

Curtis Health Caps – Poloni